אנחנו עושים משלוחים בוולט!

פיצה לינגה במשלוחים
בכל רחבי חיפה!
04-6760244
משלוחים בכל ימות השבוע
עד 11 בלילה!