יש לנו
אתר משלוחים!!!

פיצה לינגה במשלוחים
בכל רחבי חיפה!
04-6760244
משלוחים בכל ימות השבוע
עד 11 בלילה!